Skaner 3D to urządzenie, które analizuje rzeczywisty obiekt lub środowisko w celu zebrania danych na temat jego kształtu i ewentualnie wyglądu (np. koloru). Zebrane dane można następnie wykorzystać do budowy cyfrowych modeli trójwymiarowych. Skanery zazwyczaj wykorzystują jedną z dwóch technik zbierania danych geometrycznych: triangularyzację lub trilaterację.

Jak działają skanery 3D

Istnieją dwa główne typy skanerów 3D: kontaktowe i bezkontaktowe. Skanery kontaktowe fizycznie dotykają powierzchni skanowanego obiektu, podczas gdy skanery bezkontaktowe emitują światło lub laser, który jest odchylany przez kontury obiektu. Wzory utworzone przez ugięcie są następnie przechwytywane przez czujniki i wykorzystywane do tworzenia modelu cyfrowego.

Skanery 3D można również klasyfikować według fal, które wykorzystują do przechwytywania danych. Skanery optyczne wykorzystują światło widzialne, podczas gdy skanery mikrofalowe wykorzystują fale radiowe. Skanery rentgenowskie są również wykorzystywane w niektórych zastosowaniach, takich jak bezpieczeństwo i obrazowanie medyczne. Każdy typ skanera ma zalety i wady, które sprawiają, że mniej lub bardziej nadaje się do określonych zadań. Na przykład skanery optyczne nie mogą penetrować nieprzezroczystych obiektów, podczas gdy skanery rentgenowskie nie mogą być używane na żywej tkance bez powodowania szkód.

Zastosowania skanerów 3D

Technologia skanowania 3D jest wykorzystywana w wielu różnych branżach do różnych celów. Niektóre typowe aplikacje to:
* Inżynieria odwrotna: kopiowanie istniejącego obiektu w celu utworzenia nowego lub generowanie danych CAD z części fizycznej
* Kontrola jakości: sprawdzanie obiektów pod kątem wad
* Szybkie prototypowanie: szybkie tworzenie trójwymiarowego modelu
* Rzeczywistość wirtualna i gry: generowanie realistycznych środowisk i postaci
* Ochrona dziedzictwa kulturowego: digitalizacja artefaktów i miejsc historycznych
* Medycyna: dostarczanie radioterapii i tworzenie sztucznych części ciała

Jak widać, skanery 3D mają szerokie zastosowanie w wielu różnych branżach. Ta wszechstronna technologia stanie się coraz bardziej powszechna w nadchodzących latach, ponieważ będzie coraz bardziej przystępna cenowo i łatwa w użyciu. Jeśli więc szukasz sposobu na zwiększenie wygody i wydajności swoich przepływów pracy, rozważ inwestycję w skaner 3D!