Kursy i szkolenia sprawiają, że ludzie zdobywają wiedzę i umiejętności. Te najczęściej są przez nich wykorzystywane podczas wykonywania zawodowych obowiązków. Choć zdarzają się szkolenia o typowo hobbistycznej tematyce, to jednak zdecydowana większość z nich dotyczy umiejętności zawodowych. Dzisiaj szkolenia często są konieczne, by mieć dobrą pozycję na rynku pracy lub by w ogóle mieć szanse na pracę. Dlatego organizuje się szkolenia, na których przedstawia się program do fakturowania i zasady współpracy z nim. Równie często szkoli się ludzi pod kątem obsługi kas fiskalnych czy wózków widłowych. Takie umiejętności zawsze mogą się przydać.

Udział w szkoleniach zawsze jest odpłatny. Chyba że organizuje je urząd pracy i uczestniczą w nich osoby zarejestrowane w nim. Wtedy udział w szkoleniu jest bezpłatny. Szkolenie takie zawsze ma określony program i czas trwania. Jeśli przewiduje się w nim zajęcia, na których pojawi się księgowość online, to informacja o tym zazwyczaj jest podawana. Często jednak tematyka kursów i szkoleń jest bardzo ściśle ukierunkowana i nie odbiega się od niej za daleko. Jeśli celem kursu jest nauczenie jego uczestników tego, jak wystawia się faktury online, to temu poświeca się wszystkie zajęcia. Część z nich ma charakter teoretyczny. Część przeznacza się na ćwiczenia praktyczne. Bo zasadniczo obsługa programu komputerowego musi wiązać się z działaniami praktycznymi. W ten sposób zdobycie wymaganych umiejętności jest dużo łatwiejsze. Niekiedy kursy tego rodzaju od razu mają charakter zajęć praktycznych.