INFORMACJE

T-OFFICE Sp. z o.o.

 • Zarząd, sekretariat,

  ul. Śląska 22/12, 42-217 Częstochowa

  Biuro czynne od poniedziałku do piątku
  w godzinach od 09:00 do 17:00
  w soboty i niedzielę nieczynne

  Telefon: 34 333 46 66

  E-mail: biuro@t-office.pl

  NIP: 5732861980 ; REGON: 363849352 ; KRS: 0000605396

  Rachunek bankowy - ING Bank Śląski S.A.
  65 1140 2004 0000 3902 7609 6157 - PLN
  57 1050 1142 1000 0090 8023 5626 - EUR
  34 1050 1142 1000 0090 8024 8553 - USD
  12 1050 1142 1000 0090 8024 8561 - GBP

  Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Częstochowie XVII Wydział Gospodarczy KRS. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 55.550,00 zł., wpłacony w całości.

 • Prezes zarządu
  Agnieszka Skibińska

  Telefon: 503 825 845
  E-mail: as@t-office.eu

 • Sekretariat
  Karolina

  Telefon: 885 444 005
  E-mail: ko@t-office.eu

 • Księgowość
  Agnieszka

  Telefon: 34 333 46 66
  E-mail: biuro@t-office.pl

 • Dział prawny
  Agnieszka

  Telefon: 34 333 46 66
  E-mail: biuro@t-office.pl

 • Inspektor RODO
  Kaja

  Telefon: 34 333 46 66
  E-mail: inspektorodo@t-office.pl

 • Dział IT
  Mariusz

  Telefon: 602 364 548
  E-mail: ms@t-office.eu

 • Dział marketingu
  Lesław

  Telefon: 514 769 666
  E-mail: ls@t-office.eu

 • Dział analiz
  Anna

  Telefon: 885 444 006
  E-mail: a.knysak@t-office.eu

 • Dział promocji
  Aleksandra

  Telefon: 784 551 495
  E-mail: ola@t-office.eu

 • T-OFFICE należy do

  Polskiej Izby Turystyki

 • Fundacja T-OFFICE DLA TURYSTYKI

  ul. Dekabrystów 41/906, 42-217 Częstochowa

  Biuro czynne od poniedziałku do piątku
  w godzinach od 09:00 do 17:00
  w soboty i niedzielę nieczynne

  Telefon: 514 769 666

  E-mail: biuro@tofundacja.com

  NIP: 5732863594 ; REGON: 364187373 ; KRS: 0000612625

  Rachunek bankowy - mBank S.A.
  19 1140 2004 0000 3302 7615 6643

  Fundacja zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Częstochowie, sygnatura: CZ.XVII NS-REJ.KRS/3110/16/654.

 • Fundacja należy do

  Polskiej Izby Turystyki

TRAVEL STREFA

Bon Turystyczny